Nagenieten

18 december 2023
Nagenieten

De prachtige speeches van Jan Terlouw, Lisette Ma Neza en Maria Barnas gehouden tijdens de onthulling op 6 oktober staan nu ‘op papier’. Je kunt ze hierbij lezen en downloaden als je wilt. 

Lees meer
1 september 2023
Onthulling op 8 oktober!

Het is zover! Na jaren van voorbereiding is op 6 oktober een indrukwekkend nieuw kunstwerk aan de Grote Kerk van Alkmaar toegevoegd; Het Licht van de Vrijheid: eenheid in verscheidenheid.

Een glas-in-loodraam van 23 meter hoog en 6 meter breed, gemaakt door de internationaal bekende kunstenaar Fiona Tan ter gelegenheid van de viering van 450 jaar Alkmaars Ontzet. Het raam is in besloten kring, vanwege het maximum aantal bezoekers in de kerk, op 6 oktober onthuld.

Op 8 oktober om 11:00 uur is het nogmaals onthuld voor iedereen die geïnteresseerd is en heeft bijgedragen Het Grote Raam mogelijk te maken.

Lees meer
26 april 2023
Bijeenkomst: Het ware verhaal van Alkmaar Ontzet


Stichting Het Grote Raam organiseert op 20 oktober 2023 in Theater De Vest een bijeenkomst over Het verhaal van Alkmaar Ontzet voor ca. 100-150 bezoekers.
De traditie van Alkmaar Ontzet gaat uit van het verhaal dat op 8 oktober 1573 de Alkmaarders blij
waren met hun overwinning op de Spanjaarden. Recent onderzoek laat zien dat lang niet iedereen
blij was. Slechts een kleine groep Alkmaarders vond dat ze erop vooruit gegaan waren, maar een
groot deel kreeg na omwenteling juist de status van tweederangs burger. Zij raakten hun kerken
kwijt en mochten hun geloof niet meer openlijk belijden. Ook de rol van Spanje is door nieuw
onderzoek aan verandering onderhevig.


Doel van de bijeenkomst is bezoekers te informeren over de uitkomsten van al dit onderzoekswerk.
Aan het begin van het programma leidt dagvoorzitter Özcan Akyol (Eus) de eerste spreker in, die
wordt verzocht in te gaan op Alkmaar in de landelijke situatie. Daarna interviewt hij Harry de Raad,
die een boek heeft geschreven met de nieuwste inzichten over de lokale Alkmaarse situatie, dat aan
het einde van het programma wordt gepresenteerd.


De randprogrammering is gericht op alle Alkmaarders en bestaat uit cultuur in de pauze en muziek
met een drankje en een hapje tot slot.

Lees meer
25 april 2023
Word vrijwilliger bij de Klim naar Het Grote Raam!

Van 1 juli tot en met 13 augustus organiseert DOSS, in opdracht van stichting Het Grote Raam, de Klim naar het Grote Raam, het vervolg op Klim naar de Hemel. Bezoekers kunnen naar 40 meter hoogte klimmen, langs het grootste raam van het vasteland van Europa. Op de top staan ze oog in oog met de naamgever van de kerk en patroon van de stad, Sint Laurens. En niet geheel onbelangrijk: het uitzicht vanaf boven is waanzinnig.

Om de Klim naar Het Grote Raam tot een succes te maken, is de inzet van vrijwilligers hard nodig. Het evenement zal van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 open zijn voor bezoekers. Dit betekent dat we twee shifts van vijf a zes posities per dag beschikbaar hebben voor vrijwilligers. We verwachten dat je minstens twee diensten per maand beschikbaar bent, maar meer mag natuurlijk altijd. En ben je niet zo’n fan van hoogtes, maar wil je wel graag helpen? Dat kan ook! Op de begane grond is namelijk ook genoeg te doen.

Help je mee? Aanmelden kan nu via dit formulier. Of geef je op voor de informatieavond bij de Bibliotheek Kennemerwaard (Alkmaar Centrum) op 16 mei (19.30 – 21.00) via vrijwilligers@hetgroteraam.nl. Graag tot dan!

Lees meer
10 februari 2023
Klim naar Het Grote Raam

Dit spectaculaire Alkmaarse evenement mag je niet missen!

Er wordt nú gewerkt aan een nieuw meesterwerk voor de eeuwigheid: Het Grote Raam van internationaal bekend kunstenaar Fiona Tan.

Van 1 juli t/m 13 augustus mag jij de indrukwekkende steiger op. Klim naar 40 meter hoogte en beleef een onvergetelijk uitzicht over Alkmaar tot je oog in oog staat met Sint Laurens, naamgever van de Grote Kerk en patroon van de stad.

Lees meer
30 januari 2023
‘Making of’ goed op schema!

Bij de glasmakerij in Duitsland wordt momenteel met man en macht gewerkt aan de glaspanelen van Het Grote Raam. Onder leiding van Fiona Tan zijn dagelijks minstens 10 medewerkers bezig met het bepalen van de juiste kleuren van het glas, de patronen en papieren mallen, het met de hand snijden van het glas, het etsen van de grote vlakken, het in het lood zetten, het kitten van het glas enzovoort.

Inmiddels zijn al diverse delegaties van onze stichting ontvangen en rondgeleid door directeur Frederik Richter in het atelier van Derix Glasstudio’s in Taunusstein (vlak boven Wiesbaden). En unaniem zijn we onder de indruk van de geweldige prestatie die daar geleverd wordt. Wat een puzzel, 214 panelen met soms wel 250 stukjes glas per paneel, de logistiek, het vakmanschap, ge-wel-dig!

Het is ook het moment waarop wij ons realiseren hoe groot het raam eigenlijk is. Kijk je naar het huidige raam op afstand dan realiseer je je niet wat 6 x 23 meter hoog eigenlijk inhoud maar als je enkele panelen van 55 x 75 cm tegen het licht houdt en je zet er wat boven elkaar dan weet je waarom hier gewerkt wordt aan Het Grote Raam.

Alkmaar zal straks geweldig trots zijn op het resultaat maar dat geldt ook voor de eerste Nederlandse opdracht ooit voor Derix Glasstudio’s. We kunnen bijna niet wachten tot oktober dit jaar wanneer het eerste zonlicht door de hoogste glas-in-loodramen van Europa gaat schijnen.

Lees meer
1 juli 2022
Geheime Zolders en Verborgen Verhalen t/m 17 juli 2022

Een jaar geleden gingen we voor het eerst naar de zolders. De veiligheidsinspectie, het ontdekken van de geheimen, werving van vrijwilligers… Sinds september 2021 zijn er bijna vijfduizend bezoekers op de Geheime Zolders geweest. Een fantastisch aantal!

We ontvingen lovende reacties; steeds weer die grote glimlach als men weer door het deurtje beneden aankwam bij de kassa. Eind april dit jaar kwamen daar de Verborgen Verhalen bij. Een toegankelijke rondleiding door de Grote Kerk, waarbij je achter ieder deurtje en luikje mag spieken… Maar, na al deze enthousiaste bezoekers is het nu tijd voor een pauze. De Geheime Zolders en de Verborgen Verhalen sluiten vanaf 18 juli 2022 en wie weet starten we begin 2023 weer met een nieuwe serie rondleidingen.

Lees meer
5 mei 2022
Omgevingsvergunning voor plaatsing van Het Grote Raam verleend

Op 29 april 2022 hebben burgemeester en wethouders het besluit bekend gemaakt dat zij akkoord gaan met de plaatsing van een nieuw glas-in-loodraam in het venster van het zuidtransept van de Grote Kerk. De hiervoor benodigde omgevingsvergunning is door het college afgegeven.

Hiermee is een zorgvuldig vergunningstraject afgerond waarvoor is nagegaan wat de positie is van een nieuw kunstwerk in het monumentale interieur van de Grote Kerk. Een tweede onderzoek is ingesteld naar de beste wijze van beschermen van een nieuw glas-in-loodraam. Dit heeft een type beschermglas opgeleverd dat het beste is voor het aanzicht van de kerk vanuit het vroegere kerkhof. Deze uitkomsten van beide onderzoeken hebben bijgedragen aan de positieve adviezen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de welstandscommissie van de gemeente Alkmaar.

Met deze vergunning is het mogelijk geworden de glazenier opdracht te geven om dit 23 meter hoge raam te maken, het grootste kunstwerk van Fiona Tan. Ook kan nu de onthulling van het raam in oktober 2023 worden georganiseerd, waarbij het thema ‘Het licht van de vrijheid’ inhoud zal geven aan 450 jaar Alkmaar Ontzet.

Lees meer
23 april 2022
Verborgen Verhalen van de Grote Kerk

Stichting Het Grote Raam organiseert, naast de Geheime Zolders, een tweede rondleiding genaamd Verborgen verhalen van de Grote Kerk. De naam zegt het al, er zijn veel verhalen nog niet verteld over de meer dan vijfhonderd jaar oude Grote Kerk van Alkmaar. Zeer goed opgeleide, vrijwillige gidsen, zullen deze verhalen graag onthullen. De opbrengst komt ten goede aan het nieuwe glas-in-loodraam dat door Fiona Tan is ontworpen. We geven natuurlijk nog niet alles weg maar er zijn een paar verhalen heel bijzonder…

Het Ontzetraam komt terug

Wist je bijvoorbeeld dat het raam waar het allemaal over gaat, ooit al eerder een ontzetraam was? In 1642 kreeg Maerts Engelsman de opdracht een raam te ontwerpen om de overwinning op de Spanjaarden te herinneren. Dat raam kostte 3.417 gulden en 12 stuivers. Het was prachtig gekleurd. Helaas is het raam in 1760 verwijderd, waarschijnlijk werd het gekleurde glas verkocht wegens geldgebrek voor het onderhoud.

De vrouw die zich omdraaide in haar graf

Al eeuwen geleden stierf in de stad een vrouw wier echtgenoot naar Indië was gevaren. Pas nadat de vrouw was begraven, kwam hij thuis en was ten einde raad van verdriet. Hij vroeg of hij zijn vrouw nog een keer kon zien. Die wens werd goedgekeurd en het graf werd geopend. Tot ieders schrik was zichtbaar dat de vrouw in haar kist “wakker was geworden” en nu heel anders lag dan toen ze was begraven. Zou het echt waar zijn?

Oude gevangenis en de koninklijke wc

De Herenkamer is van begin 16de eeuw. In de benedenruimte was jarenlang een soort gevangenis, ‘het huijsgen onder ’t oude orgel’. Rond 2014 is de kamer opnieuw ingericht en kan nu dienstdoen als vergaderkamer en kleedkamer voor solisten. Opvallend is de weggewerkte WC, de deuren kunnen worden uitgeklapt tot kleedkamer.

Boven de ingang van de kerk was vanaf het einde van de zestiende eeuw tot in de negentiende eeuw de bibliotheek, toen nog de librije geheten. Nu is het een vergaderruimte, die wacht op een herinrichting waarbij de oorspronkelijke sfeer met afbeeldingen en aangepast meubilair op een eigentijdse wijze wordt opgeroepen. Voorafgaand aan de onthulling, in 2011, door toenmalig koningin Beatrix kwam de hofhouding de kerk controleren op veiligheid en faciliteiten. Hij constateerde dat de toen nog aanwezige wc’s met net iets meer dan anderhalve meter hoge scheidingswanden die begonnen op 0,5 m hoogte geen privacy zouden bieden aan de koningin. In allerijl heeft toen de gemeente gezorgd voor een fatsoenlijke wc tegenover de librije. De majesteit heeft daar overigens geen gebruik van gemaakt.

Meer informatie vind je op de pagina over de Verborgen Verhalen:

Lees meer
9 april 2022
Het Grote Raam krijgt €200.000 van het Mondriaan Fonds

Op 6 april kwam van het landelijke Mondriaan Fonds het bericht binnen dat € 200.000 wordt toegekend aan Het Grote Raam. Dit fonds wordt gevoed vanuit de Rijksbegroting en subsidieert alleen professionele kunstprojecten van de hoogste kwaliteit. De adviserende commissie waardeerde niet alleen de staat van dienst van de kunstenaar Fiona Tan, maar ook de professionele houding van de opdrachtgever en de onderzoeken die zijn verricht naar het proces van opdrachtverlening en de positie van het raam in de kerk.

We zitten op 70% van de kosten van het raam. Daarmee durven we nu een start te maken met de productie van het grote kunstwerk, maar we zijn er nog niet! De overige 30% moeten nog worden geworven. Daarom een oproep voor iedere bewoner van Alkmaar en de regio: blijf doorgaan met het schenken van panelen en tegels! Meer informatie over kiezen en betalen op de pagina over bijdragen aan Het Grote Raam. Of volg de boeiende tours over de Geheime Zolders van de Grote Kerk. Ook daarmee draag je bij aan de nog echt noodzakelijke 30%.

Lees meer