Nieuws

5 mei 2022

Omgevingsvergunning voor plaatsing van Het Grote Raam verleend

Op 29 april 2022 hebben burgemeester en wethouders het besluit bekend gemaakt dat zij akkoord gaan met de plaatsing van een nieuw glas-in-loodraam in het venster van het zuidtransept van de Grote Kerk. De hiervoor benodigde omgevingsvergunning is door het college afgegeven.

Hiermee is een zorgvuldig vergunningstraject afgerond waarvoor is nagegaan wat de positie is van een nieuw kunstwerk in het monumentale interieur van de Grote Kerk. Een tweede onderzoek is ingesteld naar de beste wijze van beschermen van een nieuw glas-in-loodraam. Dit heeft een type beschermglas opgeleverd dat het beste is voor het aanzicht van de kerk vanuit het vroegere kerkhof. Deze uitkomsten van beide onderzoeken hebben bijgedragen aan de positieve adviezen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de welstandscommissie van de gemeente Alkmaar.

Met deze vergunning is het mogelijk geworden de glazenier opdracht te geven om dit 23 meter hoge raam te maken, het grootste kunstwerk van Fiona Tan. Ook kan nu de onthulling van het raam in oktober 2023 worden georganiseerd, waarbij het thema ‘Het licht van de vrijheid’ inhoud zal geven aan 450 jaar Alkmaar Ontzet.