Nieuws

9 april 2022

Het Grote Raam krijgt €200.000 van het Mondriaan Fonds

Op 6 april kwam van het landelijke Mondriaan Fonds het bericht binnen dat € 200.000 wordt toegekend aan Het Grote Raam. Dit fonds wordt gevoed vanuit de Rijksbegroting en subsidieert alleen professionele kunstprojecten van de hoogste kwaliteit. De adviserende commissie waardeerde niet alleen de staat van dienst van de kunstenaar Fiona Tan, maar ook de professionele houding van de opdrachtgever en de onderzoeken die zijn verricht naar het proces van opdrachtverlening en de positie van het raam in de kerk.

We zitten op 70% van de kosten van het raam. Daarmee durven we nu een start te maken met de productie van het grote kunstwerk, maar we zijn er nog niet! De overige 30% moeten nog worden geworven. Daarom een oproep voor iedere bewoner van Alkmaar en de regio: blijf doorgaan met het schenken van panelen en tegels! Meer informatie over kiezen en betalen op de pagina over bijdragen aan Het Grote Raam. Of volg de boeiende tours over de Geheime Zolders van de Grote Kerk. Ook daarmee draag je bij aan de nog echt noodzakelijke 30%.