Nieuws

26 april 2023

Bijeenkomst: Het ware verhaal van Alkmaar Ontzet


Stichting Het Grote Raam organiseert op 20 oktober 2023 in Theater De Vest een bijeenkomst over Het verhaal van Alkmaar Ontzet voor ca. 100-150 bezoekers.
De traditie van Alkmaar Ontzet gaat uit van het verhaal dat op 8 oktober 1573 de Alkmaarders blij
waren met hun overwinning op de Spanjaarden. Recent onderzoek laat zien dat lang niet iedereen
blij was. Slechts een kleine groep Alkmaarders vond dat ze erop vooruit gegaan waren, maar een
groot deel kreeg na omwenteling juist de status van tweederangs burger. Zij raakten hun kerken
kwijt en mochten hun geloof niet meer openlijk belijden. Ook de rol van Spanje is door nieuw
onderzoek aan verandering onderhevig.


Doel van de bijeenkomst is bezoekers te informeren over de uitkomsten van al dit onderzoekswerk.
Aan het begin van het programma leidt dagvoorzitter Özcan Akyol (Eus) de eerste spreker in, die
wordt verzocht in te gaan op Alkmaar in de landelijke situatie. Daarna interviewt hij Harry de Raad,
die een boek heeft geschreven met de nieuwste inzichten over de lokale Alkmaarse situatie, dat aan
het einde van het programma wordt gepresenteerd.


De randprogrammering is gericht op alle Alkmaarders en bestaat uit cultuur in de pauze en muziek
met een drankje en een hapje tot slot.