Schenk een paneel

Het is mogelijk om nu al een paneel te schenken. Het gaat om de rechthoekige panelen van 55 x 75 cm. De prijs hiervan is vastgesteld op € 2.500,-. Wanneer je belangstelling hebt, en dat zou geweldig zijn, kun je contact opnemen met Cora Rooker via rooker.cora@gmail.com. Zij neemt half oktober contact met je op.

Eind oktober wordt ook duidelijk wat je voor dat bedrag terugkrijgt, hoe de overige panelen hoog boven in het raam geschonken kunnen worden en tegen welke bedragen.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bekijk het ontwerp >