Huisregels Geheime Zolders [gesloten / closed]

NEDERLANDS

Tijdens een bezoek aan de Geheime Zolders, gelden onze huisregels:

 • Betreden en toegang is op eigen risico;
 • Kinderen t/m 11 jaar worden niet toegelaten tot de rondleiding;
 • Gekochte tickets worden niet teruggenomen;
 • Als de weersomstandigheden aanleiding geven kan de organisatie per direct sluiten.
 • Gekochte tickets kunnen worden omgeruild voor tickets op een ander tijdstip;
 • In geval van een calamiteit van welke aard dan ook, bent u verplicht de instructies van de medewerkers direct op te volgen;
 • U dient zich ervan bewust te zijn dat het een lichamelijke inspanning vergt om boven te komen. Deelnemers moeten een goede fysieke gezondheid hebben. Mensen met hartklachten worden afgeraden om deel te nemen;
 • Roken, alcohol en/of drugsgebruik is niet toegestaan;
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben;
 • Ongewenst gedrag zoals agressie en discriminatie wordt niet getolereerd;
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan het gebouw of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker;
 • U dient instructies van de organisatie, personeel en vrijwilligers te allen tijde op te volgen;
 • Wanneer u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten;
 • Het meenemen van een rugzak tijdens de rondleiding is niet mogelijk. Deze dient u bij de kassa af te geven;
 • De organisatie heeft het recht personen de toegang te ontzeggen;
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade, verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na uw bezoek;
 • U stemt ermee in dat film en foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

ENGLISH

During your visit to Secret Attics (Geheime Zolders), our house rules apply:

 • Entry and access is at your own risk;
 • Children up to 11 years old are not admitted to the tour;
 • Purchased tickets will not be taken back;
 • If the weather conditions give cause to do so, the organisation may close down immediately. Purchased tickets can be exchanged for tickets at another time;
 • In the event of an emergency of any kind, you are obliged to follow the instructions of the staff immediately;
 • You should be aware that it takes a physical effort to get to the top. Participants must be in good physical health. People with heart problems are advised not to participate;
 • Smoking, alcohol and/or drug is not allowed;
 • It is prohibited to have weapons, sticks, knives or other dangerous objects in your possession;
 • Unacceptable behaviour such as aggression and discrimination will not be tolerated;
 • Injury to persons or damage to the building or equipment will be charged to the perpetrator;
 • You must follow instructions of the organisation, staff and volunteers at all times;
 • If you refuse to cooperate with a search or examination of bags, you must leave the premises;
 • It is not possible to take a rucksack on the tour. You should hand it in at the cash desk;
 • The organisation has the right to deny access to persons;
 • The organisation is not responsible for personal damage, loss, theft and/or damage of personal belongings before, during and after your visit;
 • You agree that film and photos taken may be used for promotional and commercial purposes, without any rights being derived from them.